Türk-İş araştırmasına göre Nisan aydında yoksulluk sınır 9 bin 14 lira oldu. Türk-İş’in araştırmasına göre, Nisan ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin...