DünyaManşet - Yan

Kıbrıslı hukukçulardan Erdoğan’a karşı eylem

Kuzey Kıbrıs’ta Kuran kurslarının kapatılmasına yönelik karar sonrası Erdoğan tarafından gelen açıklama tepkiyle karşılandı. Kıbrıslı hukukçular, bir araya gelerek eylem yaptı.

Kuzey Kıbrıs’ta Anayasa Mahkemesi’nin Kuran kurslarının kapatılmasına yönelik kararı sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklama yapmıştı. “Öncelikle AYM Başkanı’nın laikliği öğrenmesi lazım. Türkiye’de şu anda laikliğin uygulaması nedir bunu da öğrenmesi lazım” diyen Erdoğan, “Eğer tavır değişti değişti; değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs’ta inanç özgürlüğü noktasında, oradaki yavrularımızın Kuran eğitimi noktasında, onların eğitimlerine engel teşkil edilecek atılmasına asla müsamaha edemeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın tehditvari açıklaması sonrası Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Şehir Baroları üyesi çok sayıda avukat ve siyasetçi Lefkoşa Yüksek Mahkemesi önünde bugün bir araya gelerek eylem yaptı.

“Açıklamalar, ağır bir saldırıya dönüşmüştür”

‘Yargı bağımsızlığına sahip çıkıyoruz’ pankartı açılan eyleme katılanlar adına Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı tarafından bir basın açıklaması okundu. Esendağ, KKTC’de yargı bağımsızlığına müdahaleyi kabul edilemez bulduğunu kaydederek, “Anayasa Mahkemesi tarafından 15.4.2021 tarihinde verilen kararın ardından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok yetkilinin, kararın içeriğini bilmeden ya da kasten çarpıtarak yaptığı açıklamalar, yargı organımıza yönelik ağır bir saldırıya dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Kışkırtıcı demeçler, linci körüklemeye yöneliktir”

“Kararın açıklanmasından sonra, yalan haberlere dayanılarak verilen kışkırtıcı demeçler, toplum içinde hınç ve linci körüklemeye yöneliktir. Mahkemenin kararı, Kıbrıs Türk toplumunu var eden en temel değerleri saldırı altına almak için mazeret olarak kullanılmıştır. Bu noktada hukukun üstünlüğünü ve hakikate dayalı adaleti savunabilmek için başta hukuk uygulayıcılarının ve toplumun her kesiminin gereken tepkiyi göstermesi çok önemlidir.

‘Kuvvetler ayrılığı’ vurgusu

Yargı bağımsızlığı, sadece mahkemelerin değil; siyaset ve demokrasinin de güvence altına alınması için elzemdir. Toplum içindeki farklılıklara eşit mesafede durup, tüm kesimlerin hak ve özgürlüklerini koruyacak olan yargı organıdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre farklı görev ve yetkileri olan yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinin üstünde egemenlik kurması ve baskı uygulaması hukukun üstünlüğüne dayanan sistemi ortadan kaldırır.

“Adalete değil ideolojilere hizmet eder”

Kısacası hukuk devleti ile yargı bağımsızlığı arasında oldukça sıkı bir bağ vardır.

Gerek idari yargı gerekse anayasa yargısı, devleti idare eden siyasilerin keyfi, hakkaniyete aykırı ve eşitliği ortadan kaldırıcı uygulamalarının önüne geçecek hayati birer araçtır. Yargılama süreçleri bağımsız bir şekilde yürütülmezse, varılacak kararlar siyasi iktidarın tekeline kalır ve adalete değil ideolojilere hizmet eder. Böylece yönetimde olan siyasi görüşün egemenliğine muhalif olan kesimlerin hak ve özgürlükleri hukuka aykırı bir şekilde sınırlandırılır ve insan hakları yok sayılır. Tarihsel süreç, bunun acı ve yakın örnekleri ile doludur.

Halbuki yargının görevi, hukuki eşitliğin sağlanması ve iktidarın keyfi uygulama yapmasının engellenmesidir. Bu noktada mahkemelerin, hiçbir kişi veya kesimin veya siyasi otoritenin etkisi altında kalmadan karar verebilmesi gerekir.

Anayasamızın 136. maddesinde yargıçların, bağımsız ve hukuka uygun karar verirken hiçbir kesim tarafından kendilerine talimat verilemeyeceği, genelge gönderilemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunulamayacağı belirtilmiştir. Kararlar tartışılabilir, eleştirilebilir ama egemenliği elinde bulunduranlar tarafından tehdit edici şekilde linç malzemesi haline getirilemezler.

“Başka bir ülkenin siyasi liderliğinin hedef göstermesini kırılma noktası olarak görüyoruz”

Mahkeme kararının ardından başka bir ülkenin siyasi liderliğinin, KKTC Yüksek Mahkemesi’ne, tehdit ve hakaret dolu bir jargon kullanmasını; hedef göstermesini bir kırılma noktası olarak görüyoruz. Ama daha da önemli olan Anayasa’ya göre yürütme erkini kullanan KKTC’deki yetkililerin, yargının bağımsızlığına yönelik tek bir açıklama dahi yapmamalarıdır. Bu, kabul edilebilir değildir. Bu gelecek nesillere izah edilebilecek bir şey değildir.

Biz Kıbrıs Türk Barolar Birliği adı altında örgütlü bulunan avukatlar olarak toplumun tüm kesimleriyle birlikte, yargının işleyişine dönük tüm saldırılara karşı hukuk devletinin temeli sayılan yargı bağımsızlığını her koşulda savunmaya devam edeceğimizi bildiririz.

Eylem kararının açıklandığı andan itibaren sahip çıkan, destek beyan eden, bunun adeta toplumsal bir harekete dönüşmesini sağlayan ve bugün bizzat buraya gelen herkese sonsuz teşekkür ederiz.”

https://yaziyor.org/2021/04/18/kuzey-kibristan-erdogana-cevap-burasi-sizin-vilayetiniz-degil/
https://yaziyor.org/2021/04/15/kuzey-kibrista-kuran-kurslarinin-kapatilmasina-karar-verildi/
https://yaziyor.org/2021/03/31/mustafa-akinci-akp-tarafindan-tehdit-edildim/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir