GündemKadınManşet

HDP’nin İstanbul Sözleşmesi önerisi bir kez daha reddedildi

HDP’nin İstanbul Sözleşmesi’nin Meclis’te görüşülmesi önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararı ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi sonrası, HDP’nin iptal kararının yaratacağı olumsuzlukların Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi önerisi ikinci kez reddedildi.

“Yaşananlar kadınların kaygılarını haklı çıkarmaktadır”

Genel Kurul’a sunulan görüşme talebinin gerekçesinde, Türkiye’de kadın-kırım düzeyine yükselmiş kadına yönelik şiddetin önlenemez bir hal aldığı belirtildi. Gerekçede, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi, diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi kadınlara karşı şiddetle mücadelede en kapsamlı ve yeni sözleşmedir. Kadına yönelik ev içi şiddet başta olmak üzere her türlü şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve son olarak, kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili iş birliği içeren politikaların hayata geçirilmesi sözleşmenin dayandığı dört temel ilkeyi oluşturmaktadır. Hakeza şiddet mağdurlarının da zararlarının tazmini noktasında önem arz etmektedir” denildi.

Gerekçede şunlar kaydedildi:

“Sözleşmeden tek taraflı çekilme kararı tüm kadın kazanımlarını ortadan kaldıracağı için milyonlarca kadın başta olmak üzere tüm toplumda ve kamuoyunda derin bir kaygı ile karşılanmıştır. Bilhassa Sözleşme’den çekilme kararının ardından erkek şiddetinin artacağına dair ortaya çıkan emareler, yapılan sosyal medya paylaşımları ve şiddeti destekleyen söylemler kadınların kaygılarını haklı kılmaktadır. Meselenin bir diğer önem arz eden yanı ise sözleşmeden çekilme yöntemidir. Uluslararası Sözleşmeler yürürlüğe giren ve normlar hiyerarşisinde yasalardan üst konuma sahip olan metinlerdir. Bu sözleşmelerden caymak tek taraflı bir irade beyanı ile mümkün değildir. Bunun için yasama organından onay alınması gerekmektedir. Bu açıdan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi parlamenter iradenin yok sayılmasıdır. Parlamento yetkilerinin gaspının kadın kazanımlarına dönük olarak gerçekleştirilmiş olması kadına yönelik şiddetle mücadelede büyük bir zafiyete yol açacağı nettir.”

Oylamaya sunulan görüşme talebi AKP-MHP oylarıyla ikinci kez reddedildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir