GündemManşetTüm Haberler

Alevi örgütleri alanlardaydı: Zorunlu din dersi kaldırılsın

Alevi Örgütleri, zorunlu din dersine karşı İstanbul Kadıköy’de bir araya geldi.

“Demokrasi ve laiklik” adını taşıyan mitinge siyasi parti temsilcileri, Alevi örgütleri başkanları, Alevi dedeleri ve yüzlerce kişi katıldı. Mitingte “Tekçi, cinsiyetçi, ötekileştirici, laik olmayan, bilimden uzak ve asimilasyoncu eğitime hayır” talebi yükseldi.

Etkinlik sonrası dağılan kitlenin arasından bulunan 3 genç “örgüt propagandası” yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

“Asimilasyon ve ayrımcılık politikalarına her gün yenisi ekleniyor”

Miting Alevi sanatçıların seslendirdiği ezgilerle başladı. Seslendirilen şarkıların ardından mitinge katılan kurumlar adına hazırlanan ortak açıklama okundu.

Alevi örgütleri ortak açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: “Halklar ve inançlar kimlikleri, dilleri, kültürleri, inançları dolayısıyla asimilasyona uğruyor. Alevilerin bu ülkede maruz kaldığı zulmün fotoğrafı misali, devlet temsilcileri inançların kutsalına saldırarak, silahla fotoğraf vermekten geri durmuyor. Alevilerin inanç merkezleri olan Cemevleri ibadethane değil, ticarethane ve konut statüsü kapsamında tutulup Alevi inancına yönelik asimilasyon ve ayrımcılık politikalarına her gün bir yenisi ekleniyor” denildi.

“Karşı çıkmazsak tavsiye karar kesinleşmiş olacak”

Fotoğraf: Evrensel

Yaşanılan çağda evrensel değerlerle kuşatılıp bilim yuvaları haline getirilmesi gereken okulların gerici bir kuşatma altında olduğuna değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Eğitimin amacı bireyin kendi yeteneklerini keşfedip bunu geliştirmesini sağlayıp, düşünmeyi, sorgulamayı öğretmek, kendine güvenen bireyler yetiştirmektir. 1950’lerden itibaren okullarda seçmeli olarak uygulanan din dersleri, ABD destekli 12 Eylül faşist darbesinin şefleri tarafından hazırlanan 1982 Anayasası ile zorunlu hale getirildi. Darbe sonrası kurulan sağ iktidarlar, tekçi, asimilasyoncu, inkârcı, cinsiyetçi eğitim sistemi inşa edip bunun üzerinden yükseldiler. Yine tarikatçı vakıfların isteğiyle seçmeli dersler adı altında 4 tane daha dinsel içerikli ders, müfredatta zorunlu hale getirildi. Hükümet bununla da yetinmedi, 1-3 Aralık 2021’de Milli Eğitim Şura Toplantısı’nda 4-6 yaşındaki anaokulu çocuklarına da din dersi verilmesi tavsiye edildi. Biz biliyoruz ki, karşı çıkmazsak bu sadece tavsiye karar olarak kalmayıp, 3 Mart’ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kesinleşmiş olarak karşımıza çıkacak.”

“Evrensel çocuk haklarına aykırı”

Alınan kararın, “Çocuğun Üstün Yararı” ilkesine aykırı olduğuna yer verilen açıklamanın devamında, “Başta Aleviler olmak üzere farklı inançta veya dini inancı olmayan milyonlarca insanın çocuklarının asimilasyonunu hedefleyen, aynı zamanda pedagojik anlamda da çocuğun sağlıklı gelişimine ket vuran bir karardır. 4-6 yaş arası çocuklara din dersi vermek, somut düşünme aşamasında olan çocuğun dünyasını soyut kavramlar ile alt üst etmektir ve insan haklarına aykırıdır. Hiçbir inanç küçük çocuklara empoze edilemez. Bu tavsiye kararı, 4-6 yaş arası çocuğun gelişim düzeyine, Evrensel Çocuk Hakları’na uygun olmadığı gibi laikliğe de aykırıdır. Çocuklar kimsenin siyasi malzemesi değildir. Çocuklar bu toplumun özneleridir. Millî Eğitim Şûrası kararını geri çekin” denildi.

Her seviyedeki zorunlu din derslerinin, sözde seçmeli olanlar da dâhil kaldırılması gerektiğine yer verilen açıklamada, “Milli Eğitim Şuraları demokratik ve bağımsız bir danışma kuruluna dönüştürülmeli, bu kurullarda toplumun her kesimi temsil edilmelidir. Eğitim ile ilgili kararlar, bilim insanları ve pedagogların öncülüğünde, toplumun sosyolojik yapısını da dikkate alarak oluşan bağımsız kurullarca alınmalıdır. Laiklik sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil, insan onurunu, tüm hak ve özgürlükleri korumanın, çoğulcu demokrasinin ön koşuludur. Tekçi, cinsiyetçi, ötekileştirici, laik olmayan, bilimden uzak ve asimilasyoncu eğitime hayır! Bilimsel, demokratik, laik, anadilinde bir eğitim ve eşit yurttaşlık istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği istiyoruz!” ifadeleri kullanıldı.

Eğitim Sen MYK üyesi Sinan Muşlu, AK Parti’nin iktidarda 20 yılını geçirdiğini belirterek, “AKP yıllarca toplumdaki sorunları bitirecekmiş gibi davranıp ama tüm sorunları derinleştirmiştir. Milli Eğitim artık tarikatlar ve Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Bizlere düşen bu sistemi onarmak değil tamamen değiştirmektir. Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmeli, zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Ötekileştiren tüm halkaları görerek onlarla birleşerek mücadeleyi büyütmeliyiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Konuşmaların ardından çalınan müzikler eşliğinde halaylar çekildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir