Dünya

Af Örgütü: İfade özgürlükleri ihlal edilen tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın

Türkiye Büyuk Millet Meclisi (TBMM) Komisyonu’nda görüşülmekte olan ve hükümlü ve tutsaklara kısmi af getirmeyi öngören yasa tasarısınıa Balıkesir Kadın Platformu tepki gösterdi.

Balıkesir Kadın Platformu Dönem Sözcüsü İnci Aydoğan Aydı, toplumun hemen tüm kesimlerince karşı çıkılmasına rağmen AKP tarafından düzenlenen taslakta, uyuşturucu ve cinsel suçların da infaz indirimi kapsamına alındığını hatırlattı. Açıklamada şunlara yer verildi:

“Önümüze konulan tasarı bu haliyle meclisten geçerse, cinsel şiddet faillerinin salıverilmesiyle birlikte, her gün risk altında olan kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin karantina şartlarında daha da artacağını öngörmek zor değil. Bu infaz paketi sadece failleri cesaretlendirmekle kalmıyor, cinsel şiddete maruz bırakılanlara da hak aramaya kalkmayın mesajı veriyor. Hali hazırda bildirilemeyen veya üzeri örtülen kadınlara ve çocuklara yönelik istismar ve cinsel şiddet, faillerin suçunun hafifletilerek teşvik edilmesiyle daha da görünmez olacaktır. Mevcut düzenlemelerle “3-5 yıl yatıp çıkarım” yaklaşımına sahip olan potansiyel saldırganların sayısı daha da artacaktır.

Devletin görevi ilk imzacısı olmakla övündüğümüz İstanbul Sözleşmesinde belirtilen kadınlara yönelik her türlü şiddete karşı koruyucu ve önleyici tedbirleri almak, destek sistemlerini oluşturmak ve hayata geçirmektir. Balıkesir Kadın Platformu bileşenleri olarak gerek yasalarımızca gerekse imzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle biz kadınlara ve çocuklarımıza sağlanan haklardan asla taviz vermeyeceğiz. Tüm dünyada lanetlenen ve en ağır suç olarak kabul edilen Cinsel Suçlar kısmi de olsa affedilemez. Devletin cinsel şiddet suçlarında ceza indirimine gitmesi toplumun güven duygusunu ve adalet inancını sarsacaktır. Ceza infaz yasa tasarısında yer alan cinsel suçlara ilişkin infaz indiriminin tasarıdan çıkarılmasını talep ediyoruz.” 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir