TGC, üyesi olan Veyis Ateş'in, hakkındaki siyaset-mafya ilişkileri içinde adının geçtiğine ve mesleğin itibarını sarsacak oluşumlar içinde bulunduğuna yönelik şikayetler nedeniyle savunmasını istedi. Türkiye Gazeteciler...