Murat Çokan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, pandemi sürecinin yarattığı ve yaratacağı zararların önlenebilmesi için oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nu bilim dışı önerilerin destekçisi konumuna indirgendiğini...