TTB Üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Türkiye'nin aşı takvimini değerlendirdi, 2 yıla sarkabileceği uyarısında bulundu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Üyesi Dr. Kazım Eroğulları, Türkiye'de ocak...