İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, 'kısmi kapanma' tedbirlerinin yetersiz olduğunu vurguladı, tam kapanma için gerekirse borç alınmalı dedi. Ramazan ayının ilk iki haftasını kapsayacak...