Yayınlanan bir rapor, Türkiye'de 65 yaş üstü çalışanların durumunun vahim olduğunu gösterdi. Türkiye’de çalışan 65 yaş ve üstü kişilerin sayısı, AB ülkelerin ortalamasından 3 kat...