Canan Kaftancıoğlu’ndan tepkilere neden olan pankarta ilişkin yazı

Canan Kaftancıoğlu kadınların tepkisine neden olan CHP’nin “sınır namustur” pankartına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Kaftancıoğlu pankartı “Cinsiyetçi bir ifadeden ziyade, sınırlarımızın güvenli hale getirilmesiyle ilgili bir siyasi anlayışın dışavurumu” diyerek savundu.

Sığınmacı tartışmalarının ardından CHP Genel Merkezi’ne “sınır namustur” pankartı asılmıştı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, paylaştığı, “sınır namustur” pankartının ardından kendisine gelen eleştirilere yönelik, Cumhuriyet Gazetesi’nde bir yazı kaleme aldı.

Kaftancıoğlu, kökeni itibarıyla namus kelimesinin “temel ilke” anlamına geldiğini hatırlatarak, “Kendisi ve kapsadığı yorum cinsiyetçi değil aslında” dedi.

CHP Genel Merkezi’ne sığınmacı tartışmalarının ardından asılan “sınır namustur” pankartını paylaşmasına yönelik kendisine gelen eleştirilere cevap verdiği yazıda şunları söyledi:

“Özellikle son yıllarda topluma egemen olan dinsel söylemin de etkisiyle namus, ataerkil anlayışın, erkeğin kendisinden hareketle tarif edip dayattığı bir kavrama dönüştü. Namuslu olmak eril bir bakışla iffetli olmaya indirgenince gerek günlük kullanımdaki değişik durumları anlatmada kullanılan içeriği gerekse de etimolojik kökeni unutuldu” 

“Sınırlarımız kevgire dönmüş durumda, yol geçen hanı gibi. Sınır güvenliği kalmamış. Halka yalan söyleniyor. Gizli kapaklı anlaşmalarla devletin ciddiyeti, inanılırlığı ve güvenilirliği zedelendi.

‘Namusu cinsiyetçi kılıftan çıkarmak’

Böylesi bir dönemde karşı çıkılması gereken ve hepimize sorumluluk yükleyen şeylerden biri de “namus”u büründürüldüğü cinsiyetçi kılıfından çıkarıp yeniden özüne döndürmek, tam da kavramın gerçek anlamıyla kullanılmasını sağlamak olmalıdır. 

‘Eleştirenlerin bir kez daha düşünmelerini isterim’

Bu bağlamda bakıldığında “sınır namustur” vurgusu cinsiyetçi bir ifade olmaktan ziyade, sınırlarımızın güvenli hale getirilmesiyle ilgili bir siyasi anlayışın dışavurumudur. Yukarıda da anlatmaya çalıştığım üzere cinsiyet cenderesinin dışına çıkarmaya, özüne geri döndürmeye yönelik bir ifade olarak da düşünülebilir. Bu açıdan eleştirenlerin bir kez daha düşünmelerini isterim.

Yazının muradı namus kelimesi üzerinden bir polemik yaratmak değil, toplumun, insanlar arası ilişkinin ve elbette siyaset kurumunun namuslu, güvenilir hale getirilmesine katkı sunma çabasıdır.

Küçücük de olsa zihinlerde oluşmuş ezberlere yönelik bir soru işareti yaratabilirsem ne mutlu bana.

Kadın denilince namus, namus denilince kadın kelimesinin akla gelmediği, kelimenin etimolojik kökenine uygun kullanıldığı bir gelecek mümkün. Çoğu zaman mücadeleyle, kimi zaman ise birbirimizin zihinlerinde uyandıracağımız soru işaretleriyle bunu hep birlikte başaracağız.”