Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Yetki Erdoğan'da - Yaziyor.Org

Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Yetki Erdoğan’da

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebine ilişkin Danıştay’dan ret kararı geldi, yetkinin açıkça AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğu belirtildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla verilen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı 1 Temmuz itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girecek. Toplumun tüm kesimlerinden büyük tepki alan karar karşı Danıştay, ‘Cumhurbaşkanı kararı’nın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti

Danıştay 10. Daire’nin gerekçeli kararında, Cumhurbaşkanı’nın sözleşmeyi onaylama ve vazgeçebileceğine yönelik yetkisiyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Anayasa’nın 104. maddesine göre uluslararası andlaşmaları onaylama yetkisi açıkça Cumhurbaşkanı’na verildiğinden, Cumhurbaşkanı gerek zamanlama açısından gerekse uluslararası alanda değişen ya da gelişen yeni koşullar itibarıyla andlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi, onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir.”

Erdoğan’ın yetkisine ilişkin ‘tereddüt’ yok

Sözleşmeden çekilme kararının Cumhurbaşkanın yetkisinde olduğu şu gerekçeyle açıklandı:

“Dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkemiz bakımından feshedilmesi öngörülen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair 24/11/2011 tarihli ve 6251 sayılı Kanunda herhangi bir çekince ve beyan bulunmamaktadır. Anılan Sözleşmenin 80. maddesinde “Her taraf istediği zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle bu Sözleşme’yi feshedebilir… ” hükmü yer almakta olup TBMM söz konusu Sözleşmenin onaylanmasını uygun bulurken, anılan Sözleşmenin feshedilebilmesi hususunda “Taraflara” – bu arada yürütme organına/Cumhurbaşkanına- Sözleşmeyi feshetme yetkisini de verdiğinde tereddüt bulunmamaktadır.”