İletişim Başkanlığı 83 milyonun bilgilerine ulaşacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı artık tüm kamu kurum ve kuruluşlarından 83 milyon kişinin ilgili tüm bilgilerine ulaşacak. Anayasa Mahkemesi’nin onay verdiği yeni yetkiye CHP dava açtı.

Alican Uludağ’ın ankaragazetecisi.com’daki haberine göre, AYM, İletişim Başkanlığının “gerekli gördüğü tüm bilgileri” kamu kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerden isteme yetkisinin anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da arasında bulunduğu 5 üye ise bu karara muhalefet ederek, kişisel verilerin İletişim Başkanlığının eline geçeceği ve bu verilerin korumasız kalacağı uyarısında bulundu.

24 Temmuz 2018’de çıkarılan 14 No’lu İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 17. maddesinde, İletişim Başkanlığına tüm kurumlardan istediği bilgileri alma yetkisi verilmişti.

İlgili maddede, ”Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri istenilen süre içinde öncelikle ve zamanında vermekle yükümlüdürler” ifadeleri yer bulmuştu.

CHP karara dava açtı

CHP, düzenlemedeki “gerekli gördüğü bilgileri” ibaresinin anayasaya aykırı olduğu, temel hak ve özgürlüklere ilişkin konuların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenemeyeceğini belirterek AYM’ye başvurdu.